tel 06-23400313 tel [javascript protected email address]
AWE Constructie bedrijfspanden
home   /   3d__en__bim  /   3d__en__bim_sub

D & BIM omgeving met projectvoorbeelden:

Hier vindt U enkele door ons uitgewerkte 3D-modellen en de daaruit gegenereerde tekeningen van aan ons engineeringsbureau opgedragen projecten.

Via onderstaande verwijzingen/ links kunt U achtereenvolgens bekijken:
3D-Tekeningmodellen m.b.v. Tekla-Structures (Trimble)
3D-Rekenmodellen (voor bouwconstructies) m.b.v. Diamonds (BuildSoft)
3D-Rekenmodellen (voor silo's, tanks, gekromde platen e.d.) m.b.v. FEMAP (Siemens) & NX Nastran
Afdrukbare PDF-tekeningen gegenereerd uit de bovengenoemde 3D-constructiemodellen

Een groot misverstand bestaat er nog over de kosten van het uitwerken van een constructie m.b.v. een 3D-programma;
ten onrechte denkt men vaak dat het uitwerken van een constructie in een 3D-omgeving duurder uitvalt dan in een
2D-omgeving. Met de juiste 3D-programmatuur zal juist een enorme voordeel gehaald kunnen worden, zeker ook
als er kleine of grote wijzigingen moeten worden doorgevoerd! Bij wijzingen in ons 3D-model worden namelijk alle
'vensters' op een (afdrukbare) groot-formaattekening volledig automatisch bijgewerkt. Hierdoor neemt de totaal
benodigde uitwerktijd (en dus uw kosten) van uw project af. Wat minstens zo belangrijker is, is dat kans op fouten/
faalkosten ten opzichte van een 2D-tekening afnemen, want bij een uitwerking met een 2D-programma zal de
ontwerper namelijk al zijn gemaakte 'vensters' op elke tekening zelf dienen bij te werken!

Tevens kan ons 3D-model worden gebruikt in een BIM-omgeving, zoals bijvoorbeeld in het GRATIS programma
'Tekla-BIM-Sight'; zie voor het downloaden of aanvullende informatie hierover de betreffende link op onze website!